Záhony a mikroklima

Přirozené prostředí jako prevence proti škůdcům a chorobám.

Mikroklimata

Důležitou součástí při zakládání přírodní zahrady je vytvoření různých mikroklimat. Jsou to jednotlivá stanoviště, zapojená do celkové koncepce zahrady, která mají rozdílné přírodní podmínky. Téměř v každé zahradě taková místa existují, jde však o to, naučit se je vědomě využívat a vytvořit další, která poskytnou možnost pěstování dalších druhů rostlin, které by na původních místech nerostly. Mohou to být místa stinná a vlhká, ale i místa slunečná, na kterých se bude dařit rostlinám s většími nároky na teplo.

Zvýšené záhony

Zvýšené záhony jsou velmi praktické. Jsou jednou z možností, jak vytvořit potřebná mikroklimata. Počáteční námaha při jejich zakládání je vyvážena snadnějším a pohodlnějším obděláváním. Jejich velkou předností je, že při obdělávání na půdu nemusíme šlapat, a tak odpadá potřeba rytí. Další výhodou je to, že se při jejich stavbě "zbavíme" odpadových materiálů, které bychom jinak pálili nebo odváželi do kontejnerů. Můžeme využít listí a zbytky rostlin, drobné větvičky, větve, kmeny pokácených stromů, kameny, ale i starý papír, textilie z přírodních materiálů, stavební sutě, staré cihly, střešní tašky, dlažební kostky, staré trámy, dřevěné pražce…Podle materiálu, výšky, tvaru a způsobu obdělávání rozeznáváme různé typy zvýšených záhonů. Při zakládání zahrady můžeme navrhnout typy, tvary a speciální umístění záhonů.

Typy zvýšených záhonů:

1. Vysoký záhon 
Je výbornou pomůckou pro starší a handicapované lidi, kteří rádi zahradničí... více zde

2. Vyvýšený záhon neboli německá kopa
Je strukturou, která našla své uplatnění v biozahradách. Je vhodné využít přírodních vzorů a vytvořit záhon třeba jako trojlístek, ledvinu, laločnatý list nebo měňavku... 
více zde

3. Bylinková spirála 
Nejlépe ilustruje způsob tvorby mikroklimat. Je to záhon stočený do spirály. Spirála začíná malým jezírkem, může to být třeba starý hrnec nebo umyvadlo. Je otočeno k severu. Místo hned za jezírkem má k dispozici dostatek vody a je spirálou stíněno, takže je vhodné pro rostliny, vyžadující vlhko a stín. Pokračuje polostínem, na vrcholu, otočeném k jihu se daří bylinám teplomilným. Pro pohodlný sběr bylin, ale i její estetickou působivost, je vhodné spirálu umístit blízko domu. Na její výstavbu jsou vhodné kameny, ale můžeme použít i jiné materiály, pokud je máme k dispozici... více zde

4. Sluneční past
Už svým názvem napovídá, jakému slouží účelu. Je vhodná pouze pro teplomilné rostliny. Tvoří ji parabola, které plynule přechází z roviny do výšky asi 80 cm. Je vhodná na rovině nebo severním svahu. Nakloněná rovina zachytává slunce, svítící z jihu a hromadí teplo jak v zemině, tak v obvodovém kameni. V našich podmínkách je výborná k pěstování melounů, v chladnějších oblastech a na severních svazích může sloužit např. k pěstování paprik.

5. Klíčová dírka 
Je vhodným pomocníkem všude tam, kde z nějakého důvodu máme přístup pouze k jednomu okraji vyvýšeného záhonu. Je to cestička, která je slepá a v zadní části je rozšířená. Z tohoto místa je možné záhon obdělávat, aniž bychom museli šlapat na půdu. Klíčová dírka však nemusí být pouze v rovině, ale záhon může být svažitý nejlépe k jihu cestičky je možné obdělávat celý záhon. Nejblíže k cestičce pěstujeme rostliny, které vyžadují větší péči a častou sklizeň, dále pak rostliny s nižšími nároky na péči a dozadu rostliny, které jenom vysadíme a sklidíme.

 

6. Záhony s využitím biologických odpadních materiálů
Jsou velmi cenné, protože biologický materiál se v nich rozkládá a tvoří teplo, využívané rostlinami. Slouží vlastně jako biologické pařeniště. Teplota pod povrchem půdy na záhoně bývá až o deset stupňů vyšší, než teplota okolní půdy. Poněkud rychleji vysychají, musíme tedy věnovat zvýšenou pozornost zálivce a mulčování, zvlášť v prvních letech. V prvním roce na nich pěstujeme rostliny, náročné na živiny, např. rajčata, okurky, teprve v dalším roce smíšenou kulturu.

Text: Alena Suchánková a Lucie Komendová
Foto a kresby: Lucie Komendova
Inspirace: kniha Gaia´s garden

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)