Střešní zahrady - typy střešního ozelenění a terminologie

Typy střešního ozelenění

  • Extenzivní
    • spontánní (biotopové, sukcesivní)
    • vegetačně-technické
  • Jednoduché intezivní
  • Intenzivní

 

Střešní ozelenění, popř. ozelenění střech
je forma zeleně na konstrukcích, kde umělou bariéru mezi substrátem střešní vegetace a přirozeným půdním povrchem tvoří konstrukce střechy, střešní terasy nebo střechy podzemního objektu (podzemní garáže).

Extenzivní střešní ozelenění
je plošné střešní ozelenění formou přírodě blízké vegetace s důrazem na plnění ekologické a hygienické funkce, což zajišťuje samostatnou regeneraci a vývoj vegetačního krytu s minimálními nároky na péči člověka popřípadě zcela bez nároků.
Pozn.: tloušťka substrátu extenzivního střešního ozelenění se pohybuje zpravidla v rozmezí 30 až 150 mm, zatížení střešní konstrukce nepřesahuje 160 kg.m-2 (1,6 kN.m-2) (Minke 2001).

Spontánní (též biotopové, sukcesivní) extenzivní střešní ozelenění
je typ plošného extenzivního ozelenění bez přípravy, popřípadě s minimální přípravou souvrství střešního ozelenění, ponechaný samovolnému vývoji bez zásahů člověka.

Vegetačně-technické extenzivní střešní ozelenění 
je typ plošného extenzivního ozelenění s důslednou přípravou souvrství střešního ozelenění, ponechaný samovolnému vývoji bez zásahů, popřípadě s minimálními zásahy člověka.

Intenzivní střešní ozelenění
je plošné, výškově diferencované nebo bodové střešní ozelenění s důrazem na plnění obytné funkce; zahrnuje výsadby trav, bylin, keřů i stromů a vyžaduje intenzivní péči člověka. 
Pozn.: tloušťka substrátu intenzivního střešního ozelenění přesahuje zpravidla 300 mm, zatížení střešní konstrukce je zhruba od 250 kg.m-2 (2,5 kN.m-2) výše.

Jednoduché intenzivní střešní ozelenění
je plošné střešní ozelenění na pomezí extenzivního a intenzivního střešního ozelenění pojící ekologickou, hygienickou a obytnou funkci, a vyžadující jen omezenou péči člověka.
Pozn.: tloušťka substrátu extenzivního střešního ozelenění se pohybuje zpravidla v rozmezí (120) -150 až 300 mm, zatížení střešní konstrukce nepřesahuje 150 - 250 kg.m-2 (1,5 - 2,5 kN.m-2) (Minke 2001).

Střešní zahrada 
je typ jednoduchého intenzivního či intenzivního střešního ozelenění s důrazem na obytnou funkci.

Text: Ing. Klara Cilkova
Foto: Lucie KomendováPokračovat na 4.díl - FUNKCE: Ekologická a hygienická »

« Zpět na úvod tématu - Střešní zahrady

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)