Střešní zahrady - psychologická, estetická a rekreační funkce

Šíření vůně:

Některé střešní krytiny, zejména u starších stavebních objektů, jsou tvořeny asfaltovými pásy nebo azbestovými taškami. Jsou-li pak rozpáleny slunečními paprsky, uvolňují škodlivé, často páchnoucí výpary. Oproti tomu může obsahovat vegetace střešního ozelenění některé aromatické byliny (např. mateřídoušky, hvozdíky, levandule…), keře nebo popínavé rostliny s vonnými květy, jejichž vůně je vnímána jako příjemná.

Relaxace:

Zelená barva má obecně uklidňující účinek a na lidskou psychiku působí regeneračně. Uklidňující účinek vyvolává i vlnění vegetace v důsledku větru. Zvláště je-li střešní zahrada komponována jako obytná plocha, stává se svým návštěvníkům prostorem k relaxaci a znovunabytí sil. 

Včlenění do okolní krajiny:

Člověk žijící ve městě se odjakživa snaží přiblížit se více přírodě, vtáhnout zeleň do svého obydlí. Stavební objekt se střešní zahradou bude vždy přirozeně působit dojmem přírodnějším a lidsky obytnějším. Dokonalého včlenění ozeleněné architektury lze dosáhnout zejména tam, kde je střecha objektu svedena až na úroveň terénu a plynule tak do okolní zeleně přechází. 

Obytné plochy:

Střešní zahrady, které jsou svou konstrukcí přizpůsobené pobytu člověka, mají mnohostranné využití. Mohou sloužit jako prostor pro odpočinek a rekreaci, jako užitkové zahrádky, herní a sportovní plochy, střešní kavárny apod.Text: Ing. Klara Cilkova
Foto: Lucie Komendová« Zpět na úvod tématu - Střešní zahrady

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)