Střešní zahrady - přínos střešního ozelenění

Střešní ozelenění je významným přispěním do ekologického systému velkých měst, zvláště jejich centrálních a přelidněných částí, kde zmenší podíl zastavěných ploch ve prospěch ploch zeleně, a zlepší tak špatné hygienické podmínky dané hlukem, prašností či nedostatečným prouděným vzduchu. Zároveň představuje možnost, jak získat nové obytné prostory pro rekreaci, sportovní vyžití nebo odpočinek.

Střešní ozelenění není jen záležitostí velkých administrativních budov, obchodních center, hotelů či sanatorií, ale může se uplatnit i na menších soukromých objektech, jako jsou různé přístřešky, garáže nebo rodinné domky. Právě zde dojde ocenění jejich ekonomický přínos v podobě tepelně izolační funkce či prodloužení životnosti střechy. V neposlední řadě přináší ozeleněná střecha estetický požitek pro obyvatele a přispívá tak k celkové pohodě a zkvalitnění životního prostředí.

U nově vznikajících stavebních objektů by se možnost střešního ozelenění měla předem zvážit a případně rovnou pojmout do projektové dokumentace stavby. Pokud je konstrukce střechy předem koncipována pro budoucí střešní ozelenění, odpadají možné problémy spojené s dostatečným spádem, odtokem vody, hydroizolací nebo únosností střechy. Nutno podotknout, že i většinu stávajících starších objektů lze bez větších problémů po menších úpravách úspěšně ozelenit, minimálně těmi jednoduššími formami střešního ozelenění.

Text: Ing. Klara CilkovaPokračovat na 3.díl - Typy střešního ozelenění a terminologie »

« Zpět na úvod tématu - Střešní zahrady

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)